dijous, 13 de desembre de 2007

Creixement econòmic al Berguedà

La comarca va registrar l'any passat un creixement del 4,6%, per sobre de la mitjana catalana[...] L’economia al Berguedà va registrar un creixement del 4,6%, l’any passat. Un creixement per sobre de la mitjana de Catalunya, que és d’un 3,7%.

Font: Ràdio Berga