dissabte, 12 de gener de 2008

Pla estratègic textil local del Bages-Berguedà

Pla estratègic textil local del Bages-Berguedà

Pla Sectorial

Estat: Vigent

Fites principals:

  • 2005: Diagnòstic estratègic i Pla d'acció

Pla Estratègic Tèxtil Local [en format pdf, 153,43 Kb]
Informe sobre el Sector tèxtil a Espanya: la cruïlla de 2005 [en format pdf, 78,18 Kb]
Informe sobre el Sector tèxtil a les comarques del Bages i Berguedà [en format pdf, 737,31 Kb]

Entitat promotora: Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE)

Contacte tècnic: ACTE (amb el suport d' EQU )

Comentari: El Pla Estratègic Tèxtil Local (2005) recull les conclusions de l'estudi del sector tèxtil en les comarques del Bages i el Berguedà, així com les propostes d'actuació estratègica per la competitivitat de les empreses d'aquest sector i per la recerca d'alternvatives en els territoris de referència.