dimecres, 9 d’abril de 2008

Infraestructures de radiocomunicació:S'ha signat un Pla per definir àrees òptimes i controlar els requisits de les torres radioelèctriques al Berguedà


S'ha signat un Pla per definir àrees òptimes i controlar els requisits de les torres radioelèctriques

Administració i operadors de telefonia mòbil han signat el Pla d'ordenació ambiental d'infraestructures de radiocomunicació (POAIR), incloent-hi les actuacions que s'han estudiat per a les 10 primeres comarques: el Bages, el Baix Empordà, el Berguedà, el Gironès, la Cerdanya, la Garrotxa, l'Osona, el Pla de l'Estany, el Ripollès i el Solsonès.

El POAIR, a partir d'un cens d'aquestes torres de comunicacions electròniques, ordena i identifica quines compleixen determinats requisits radioelèctrics i d'impacte paisatgístic i es defineixen unes àrees òptimes per als emplaçaments de les torres de telecomunicacions.

L'objectiu és facilitar que els operadors que vulguin oferir un nou servei a la zona puguin tenir la possibilitat de compartir una torre ja existent o, si això no és viable, construir-ne una de nova a les immediacions. D'aquesta manera es vol evitar la dispersió de torres i simplificar els tràmits que calen per construir-les.

Els signants del Pla han estat els departaments de Governació i Administracions Públiques, Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge, el consorci Localret, Abertis i les operadores de telefonia mòbil Telefónica, Orange i Vodafone.