dilluns, 26 de maig de 2008

Informe de les TIC a l´àmbit Català de la FOBSIC

L’STSI presenta el primer estudi sobre el sector TIC a Catalunya


L’informe, elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), fa una anàlisi detallada de la situació actual del mercat de les TIC a Catalunya i una previsió de la seva evolució fins al 2010.

decoració secció
L’estudi proporciona una avaluació quantitativa que permet conèixer amb detall la distribució i dimensió del mercat TIC a tot el territori català.
decoració secció
Arxiu Adjunt 'El sector TIC a Catalunya' per A. Delgado (Penteo) [pdf 468kB]
Arxiu Adjunt 'Anàlisi estratègica del Sector TIC a Catalunya' per F. Miralles (FOBSIC) [pdf 144KB]
Arxiu Adjunt 'Accions del Govern de Catalunya pel Sector TIC' per Josuè Sallent (STSI) [pdf 2,98MB]
Horitzó 2010
El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, va presentar ahir dia 20 de maig de 2008 ‘El mercat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya: 2007-2010’, el primer estudi sobre el sector de les TIC a Catalunya. L’informe, que ha elaborat la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), i amb la col·laboració de l’e mpresa Penteo, fa una anàlisi detallada de la situació actual del mercat TIC català i una previsió de la seva evolució fins al 2010.

L’estudi proporciona una avaluació quantitativa que permet conèixer amb detall la distribució i dimensió del mercat TIC a tot el territori català, i ofereix un nivell de concreció i segmentació que possibilita el disseny i la promoció d’iniciatives per a la consolidació i creixement del sector a Catalunya. En aquest sentit, l’informe destaca el subsector de les comunicacions com el més significatiu en termes de producció dins el sector TIC actual i apunta com a subsector amb més potencial de creixement el dels serveis TIC.

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch ha assegurat que “ aquest estudi permet contrastar l’estratègia actual del govern en matèria de política industrial TIC amb les necessitats reals del sector” i, per tant, “identificar les actuacions a tirar endavant tant des de l’administració com des d’altres entitats i institucions involucrades.”

La presentació d’aquest estudi va tenir lloc en el marc del Bdigital Global Congress que se celebra fins al 22 de maig al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona, concretament dins la jornada ‘El sector TIC a Catalunya. Horitzó 2010’, que va comptar també amb una taula de debat d'experts i representants sectorials.


Podeu consultar el contingut de l'informe complet i el resum executiu aquí.