divendres, 16 de maig de 2008

Nou retard del desdoblament C-16 fins Bagà pel 2011

L’Eix del Llobregat fins a Bagà no es començarà a desdoblar, com a mínim, fins el 2011. Aquesta és la previsió més optimista del Pla de Muntanya que ha preparat la Generalitat, i que contempla que les obres comencin en el període 2011-2012, i que no acabin fins el 2014. És un nou retard en la previsió de les obres.

Font: Ràdio Berga