dimecres, 29 d’abril del 2009

Vídeos Xerrada "idees amb èxit" amb Salvador Vinyes i Jaume Capdevila(KAP)

En el marc de jornades de formació per encara el futur dels joves, es varen fer jornades informatives, com la d´"Idees amb èxit", amb el suport del Consell Coamrcal i el CFI, on exposaven exemple de dos Berguedans, el dissenyador Salvador Vinyes(conegut popularment pel simbol de la patum) i el dibuixant Jaume Capdevila (KAP), ninotaire de la Vanguardia i Mundo Deportivo, blocaire i impulsor del web negre, entre d´altres, que podeu seguir en els següents vídeos de la xerrada i posterior col.loqui:


dimarts, 14 d’abril del 2009

Departament de Treball fomenta que les empreses contractin un agent per a la igualtat o elaborin un pla d’igualtat

El Departament de Treball fomenta que les empreses contractin un agent per a la igualtat o elaborin un pla d’igualtat
Arxius
declaració Sara Berbel
• Les ajudes atorgades l’any 2008 han permès la contractació de 24 agents i l’elaboració de 73 plans • En la nova ordre es destinaran 1.470.000 d’euros
El Departament de Treball destinarà enguany 1.470.000 euros a donar suport a les empreses que contractin un agent per a la igualtat o que elaborin un pla d’igualtat. Així, el Govern vol ajudar a aquelles empreses que adoptin mesures per fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i que millorin els índexs de la paritat en tots els estaments jeràrquics de la seva organització. El Govern continua així ampliant de manera significativa la inversió i els ajuts que es destinen al foment de la igualtat en l’àmbit laboral.

La mesura adoptada pel Govern el passat dimarts és la convocatòria de subvencions perquè les empreses elaborin el seu Pla d’igualtat o contractin un agent per a la igualtat.

Durant el 2008, un total de 24 empreses han rebut el suport per crear la figura d’agent per a la igualtat i 73 empreses per elaborar un pla d’igualtat. Des de que es va posar en marxa aquesta iniciativa l’any 2005 s’han contractat 55 agents d’igualtat i s’han elaborat 160 plans d’igualtat.

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a introduir la figura de l’agent per a la igualtat o a elaborar un Pla d’Igualtat adreçat als seus treballadors i treballadores, el Departament de Treball va posar en marxa aquesta ordre de forma pionera l’any 2005. D’aquesta manera es va avançar a la Llei orgànica per a la Igualtat efectiva de dones i homes, que es va aprovar el mes de març de 2007, la qual obliga a les empreses de més de 250 persones a negociar amb els representants dels treballadors i treballadores l’elaboració d’un pla d’igualtat.
Aquesta iniciativa consta de dos programes:

- Pla d’Igualtat a l’empresa de 30 o més persones treballadores

Es concediran ajuts que poden arribar fins a 10.000 euros, degudament pressupostats i justificats, per a l’elaboració d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones dins de l’empresa, sigui per personal capacitat de la pròpia empresa o sigui mitjançant l’encàrrec a una entitat especialitzada. Les empreses podran elaborar plans d’igualtat que permetin fer una anàlisi de la situació actual de l’empresa i establir possibles alternatives per millorar en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. Es poden acollir a aquestes ajudes les empreses privades, públiques i entitats autònomes públiques que tinguin 30 o més persones treballadores.

- Agent per a la igualtat d’oportunitats a empreses de 100 o més persones
treballadores

Es concediran ajuts que podran ser de 15.000 euros, com a màxim, si l’empresa ja té elaborat un pla d’igualtat, i de 20.000 euros, com a màxim, si encara l’ha d’elaborar. Les empreses podran incorporar en el seu personal l’agent per a la igualtat, a fi i efecte d’introduir la perspectiva de gènere en les diferents accions que es desenvolupin a l’empresa.

En el supòsit que l’empresa no disposi de pla d’igualtat, la durada aproximada de la feina de l’agent és de 2 anys, durant els quals haurà de realitzar funcions com l’elaboració d’una diagnosi interna de la pròpia unitat de treball per tal de conèixer en profunditat quines són les possibles situacions de desigualtat que s’hi produeixen. També haurà d’elaborar un Pla d’igualtat amb mesures concretes que es puguin desenvolupar dins l’empresa i que han d’incloure, entre d’altres actuacions relacionades amb els eixos la implementació del 50% de les mesures incloses en el pla d’actuació, i l’avaluació del grau d’assoliment de les actuacions realitzades i fer propostes de millora respecte dels objectius no assolits.

En el supòsit en què l’empresa ja disposi de pla d’igualtat, la durada aproximada de la feina de l’agent és d’1 any, durant el qual haurà de realitzar funcions com la implementació del 75% de les mesures o actuacions incloses
en el pla d’actuació; l’avaluació del grau d’assoliment de cadascuna de les
actuacions realitzades; i el seguiment del pla i realitzar propostes de millora
respecte dels objectius no assolits.

Amb aquesta convocatòria es dóna compliment a les mesures recollides a l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana per fomentar la igualtat d’oportunitats, lluitar contra la discriminació per motius de gènere i avançar en l’àmbit de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Documents relacionats
declaració Sara Berbel [MP3 - 1.04 MB]

FONT: GENCAT.CAT