dimarts, 23 de febrer de 2010

Creixen els usos TIC avançats per part de les empreses catalanes

Les pimes catalanes estan, en general, per sobre de la mitjana europea en equipament TIC

La darrera enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses (TIC-Empreses 2008-2009) de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), en la qual han participat aproximadament 4.000 empreses catalanes, indica que el nombre d’empreses amb 10 o més assalariats que disposen d’intranet i extranet ha augmentat un 17% i un 70%, respectivament.

La mateixa enquesta assenyala que el 49% de les empreses catalanes realitzen gestions electròniques completes amb l’Administració pública a través d’internet, –dos punts per sobre de la mitjana europea–.

Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’enquesta, que han estat presentades avui pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch; el gerent d’ACC1Ó, Carles Gómara; i el director general de la Societat de la Informació, Josuè Sallent, a la sala d’actes del Departament de Governació i Administracions Públiques, a Barcelona.

EMPRESES DE 10 O MÉS ASSALARIATS Catalunya
2008-2009 Increment respecte de 2007-2008 UE-15
2009 Unitats

USOS TIC
Personal que utilitza ordinadors almenys una vegada a la setmana 55% +6% 54% % personal
Personal que utilitza ordinadors connectats a Internet almenys una vegada a la setmana 45% +7% 43% % personal
Empreses amb teletreballadors* 21% +11% - % empreses
INTERACCIÓ AMB L’ADM. PÚBLICA
Empreses que utilitzen Internet per interaccionar amb l’Administració per realitzar gestions electròniques completes 49% +7% 47% % empreses amb Internet
Empreses que utilitzen Internet per interaccionar amb l’Administració per presentar una proposta comercial a licitació pública 9% +50% 12% % empreses amb Internet


Font Catalunya: Idescat i FOBSIC a partir de l’INE
Font UE-15: Eurostat
(*) Empleat que, de manera regular, treballa fora dels locals de l'empresa -almenys mitja jornada setmanal- i que utilitza xarxes telemàtiques per connectar-se amb els sistemes TIC de l'empresa.EMPRESES DE 10 O MÉS ASSALARIATS Catalunya
2008-2009 Increment respecte de 2007-2008 UE-15
2009 Unitats

EQUIPAMENT TIC
Empreses amb ordinador 99% +1% 97% % empreses
Empreses amb xarxa d’àrea local (LAN) 87% +2% 76% % empreses
Empreses amb xarxa d’àrea local sense fils (LAN sense fils) 35% +9% 32% % empreses
Empreses amb intranet 27% +17% 30% % empreses
Empreses amb extranet 17% +70% 19% % empreses
Empreses amb Internet 98% +2% 95% % empreses
TIPUS DE CONNEXIÓ A INTERNET
Empreses amb connexió a Internet mitjançant banda ampla 99% = 92% % empreses amb Internet
Empreses amb connexió a Internet mitjançant telèfon mòbil 40% +18% 30% % empreses amb Internet
Font Catalunya: Idescat i FOBSIC a partir de l’INE
Font UE-15: Eurostat

EMPRESES DE MENYS DE 10 ASSALARIATS Catalunya
2008-2009 Increment respecte de 2007-2008 Unitats
USOS TIC
Personal que utilitza ordinadors almenys una vegada a la setmana 62% +7% % personal
Personal que utilitza ordinadors connectats a Internet almenys una vegada a la setmana 53% +6% % personal
EQUIPAMENT TIC
Empreses amb ordinador 72% +7% % empreses
Empreses amb Internet 63% +11% % empreses
Empreses amb correu electrònic 60% +15% % empreses
TIPUS DE CONNEXIÓ A INTERNET
Empreses amb connexió a Internet mitjançant banda ampla 96% +4% % empreses amb Internet
Empreses amb connexió a Internet mitjançant telèfon mòbil 22% = % empreses amb Internet


Departament/s Telecomunicacions i Societat de la Informació  

dilluns, 15 de febrer de 2010

L’atur entre els joves s’apropa al 30 per cent a Catalunya

El 2009 ha estat el tercer any consecutiu d’augment de la desocupació i, segons les dades del darrer informe de l’Enquesta de Població Activa (EPA), als Països Catalans la taxa d’atur dels joves menors de vint-i-cinc anys, s’ enfila per sobre del 35 per cent. Al Principat, la xifra d’aturats menors de 25 anys ronda el 30 per cent.


atur juvenil

Les noves dades no han estat bones en conjunt, tot hi que hi alguns símptomes de recuperació. Segons les xifres oficials publicades pel darrer trimestre del 2009, si exceptuem Andorra, la Franja de Ponent i Catalunya Nord, el nombre de joves aturats ascendeix a un total de 254.300 als diversos territoris dels Països Catalans. D’aquestes, 128.800 corresponen al Principat de Catalunya, 103.800 al País Valencià i 21.700 a les Illes Balears. En xifres percentuals, la taxa d’atur dels joves menors de 25 anys se situa a dia d’avui en un 38% al Principat, 42% al País Valencià i 37% a les Illes Balears.
Mentre que a les Illes Balears, una economia turística d’alta temporalitat, la xifra d’atur s’ha disparat, a Catalunya i el País Valencià, la desocupació s’ha reduït lleugerament i s’ha tornat a xifres similars a les de mig any enrere. Alguns experts auguren pels propers trimestres una evolució estadística de dents de serra amb augments i caigudes continuades.
Cal destacar que davant la situació de crisi,  la Generalitat, a través de la Secretaria de Joventut i el Departament de Treball, va impulsar el setembre de 2009, l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya, el primer a tot l’Estat que treballa específicament en l’ocupació juvenil. El document, signat també pels principals sindicats i la patronal, recull, entre d’altres aspectes, un seguit de mesures i actuacions concretes, acompanyades de calendari, pressupost i indicadors d’avaluació, per facilitar la inserció laboral de la gent jove i millorar les seves condicions de feina. L’Acord se centra especialment en els aspectes relacionats amb la formació i la orientació laborals, considerats elements clau per resoldre els problemes de desocupació juvenil.

FONT: GENCAT.CAT