dilluns, 15 de febrer del 2010

L’atur entre els joves s’apropa al 30 per cent a Catalunya

El 2009 ha estat el tercer any consecutiu d’augment de la desocupació i, segons les dades del darrer informe de l’Enquesta de Població Activa (EPA), als Països Catalans la taxa d’atur dels joves menors de vint-i-cinc anys, s’ enfila per sobre del 35 per cent. Al Principat, la xifra d’aturats menors de 25 anys ronda el 30 per cent.


atur juvenil

Les noves dades no han estat bones en conjunt, tot hi que hi alguns símptomes de recuperació. Segons les xifres oficials publicades pel darrer trimestre del 2009, si exceptuem Andorra, la Franja de Ponent i Catalunya Nord, el nombre de joves aturats ascendeix a un total de 254.300 als diversos territoris dels Països Catalans. D’aquestes, 128.800 corresponen al Principat de Catalunya, 103.800 al País Valencià i 21.700 a les Illes Balears. En xifres percentuals, la taxa d’atur dels joves menors de 25 anys se situa a dia d’avui en un 38% al Principat, 42% al País Valencià i 37% a les Illes Balears.
Mentre que a les Illes Balears, una economia turística d’alta temporalitat, la xifra d’atur s’ha disparat, a Catalunya i el País Valencià, la desocupació s’ha reduït lleugerament i s’ha tornat a xifres similars a les de mig any enrere. Alguns experts auguren pels propers trimestres una evolució estadística de dents de serra amb augments i caigudes continuades.
Cal destacar que davant la situació de crisi,  la Generalitat, a través de la Secretaria de Joventut i el Departament de Treball, va impulsar el setembre de 2009, l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya, el primer a tot l’Estat que treballa específicament en l’ocupació juvenil. El document, signat també pels principals sindicats i la patronal, recull, entre d’altres aspectes, un seguit de mesures i actuacions concretes, acompanyades de calendari, pressupost i indicadors d’avaluació, per facilitar la inserció laboral de la gent jove i millorar les seves condicions de feina. L’Acord se centra especialment en els aspectes relacionats amb la formació i la orientació laborals, considerats elements clau per resoldre els problemes de desocupació juvenil.

FONT: GENCAT.CAT